Start
 
Aktiviteter
 
Dans
 
Musik
 
Ukulele
 
Slöjd
 
Styrelse
 
Uthyrn. Gillestugan
 
Kontakt
 

                 
 
 
 

Svenska ungdomsringen bevarande av bygdekultur hade i sin andemening
att bevara Dans, Musik, Sång och slöjd (trä, halm, silver).

Uddevalla Folkdansgille har bedrivit träslöjd på olika ställen i Uddevalla de
senaste 25 åren i samarbete med studieförbundet Sensus.

Vårt motto har varit  att tillverka gamla ting med modern teknik, maskiner och lim.

Svepaskar i alla storlekar utföres med samma teknik, genom att ett tunt
ämne i passande storlek blötläggs eller basas i ett kar med varmt
vatten tills det blir mjukt och böjbart så att ämnet kan svepas runt en
mall.

Svepaskens användningsområde varierar genom tiden, dels som
förvaringskärl dåtidens Tuppervare, dels som en dekorerad handväska för
finare damer.

Sammanfogningen sker genom att det blir ett överlappning
som limmas och sedan sys, till de askar som används till förvaring
tillkom oftast i all hast under slakt. De limmades med hästhovslim
eller nagel-lim, till sömmen användes vad som fanns till hands (tarmar
senor och skinn.

Pga. detta sätt att sy och limma kom mössen åt att gnaga
sönder sömmen och limmet släppte när det blev fuktigt i visthusbodarna,
det finns ingen annan bra förklaring till att det inte finns bevarat.

 
Men vad som gäller för de svepaskar som finns bevarade kan man se en
annan typ av söm med björkrot och pligg som håller samman svepet och
botten. Den tillverkades vad vi tror under vinterkvällar i syfte att
kunna tjäna en slant genom att sälja dessa på någon marknad, en duktig
hantverkare som fick namn om sig, kunde då dryga ut sin ekonomi.

 

Olle