Start
 
Aktiviteter
 
Dans
 
Musik
 
Ukulele
 
Slöjd
 
Styrelse
 
Förenings Historia
 
Gillestugans Historia
 
Uthyrn. Gillestugan
 
Kontakt
 

 

               
 

Om Gillestugan

I stugan bedriver vi vår verksamhet med musik och dans, dräkt och slöjd.  Det en oskattbar tillgång för föreningen att ha tillgång till en så förnämlig, egen lokal. Gillets medlemmar är mycket tacksamma för de ideella insatser våra föregångare gjort på stugan!

Folkdansgillet skaffar en egen träningslokal

I slutet av 1940-talet beslöt Uddevalla Folkdansgille att anskaffa en egen föreningslokal. Gillet inköpte den Sahlbergska fastigheten” för endast 300:- som låg i hörnet av Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan, mittemot där Pizzeria Pingvin nu (år 2010) ligger. Den monterades ner av lagets medlemmar och forslades på lastbil ut till Skansberget, där Uddevalla stad upplåtit mark. Rivningen tog minst ett år och uppbyggnaden påbörjades på 1950-talets början.

Eldsjälar byggde upp stugan

År 1952 bildades en byggnadsförening, vilken bestod av Arne Andersson, Erik Simonsson, Tage Forsberg, Mats Årman och Hasse Andersson, legendariska medlemmar i Gillet. Flera  av dem arbetade på Uddevallavarvet. Allt arbete på stugan utfördes ideellt. Föreningen hade dåligt med pengar; ”Hade inte Hasse Andersson haft pengar till spik…” så hade uppenbarligen byggnaden aldrig blivit färdig! Stugan invigdes år 1958 i ofärdigt skick. Övervåningen inreddes först senare.

Gillestugan, en kulturbyggnad

Både stadsarkitekt och antikvarisk myndighet har haft synpunkter och lagt restriktioner på byggnadens utseende, både för att den skulle behålla sin ursprungliga karaktär och för att passa in i Skansbergets miljö. Även om stugan flyttats från sin ursprungliga miljö och byggts om invändigt har den kommit att bli en värdefull del av kulturmiljön i Skansberget. Nu senast har byggnaden föreslits få en q-beteckning som värnar om dess byggnadshistoriska värden.

Gillestugan renoveras kontinuerligt

På 1970-talet skedde en större renovering av stugan. Takteglet byttes mot betongpannor. Byggnaden värmdes ursprungligen med en kokskamin, som dansledaren hade till uppgift att tända på väg hem från jobbet före dansträningen. Den ersattes med en oljekamin men nu installerades elvärme. Fönstren, med sina lösa innanfönster, byttes mot nya, kopplade fönster. Väggars stockpanel och takets Tretex-skivor i salen byttes mot laserad fura. Lysrörsbelysning installerades och en ventilationsanlägg­ning installerades snart därefter.

Med stöd av intäkter från Gillets ”motionsdanser” renoverades stugans kök 1992 med helt ny inredning och utrustning. I början av 1990-talet lades också en ny dränering runt stugan. 1994 byggdes stugan till med en liten scen för spelmännen, ett burspråk för möbler och ytterligare en toalett.

 

Vi hyr ut Gillestugan

I stugan bedriver vi vår verksamhet och stugan ger oss viktiga intäkter genom uthyrningar.

Som aktiv medlem i Gillet får Du hyra vår fina Gillestuga på förmånliga villkor.