Följ oss på FACEBOOK
 
Start
 
Aktiviteter
 
Dans
 
Musik
 
Ukulele
 
Slöjd
 
Styrelse
 
Uthyrn. Gillestugan
 
Kontakt

     

LÄNK till nytt nr av  nr 1 2021

Klicka länken    AKTIVITETER  Uppdaterad 13 okt 2021

  

Hej alla medlemmar i Uddevalla Folkdansgille

Höstterminen har startat och Sverige har äntligen öppnat upp efter ca 1,5 års nedstängning. Olika delar av vår verksamhet har redan varit igång en längre eller kortare tid, då sektionerna kunnat följa gällande krav och rekommendationer. Däremot har danssektionen fortfarande inte startat, då dans fram till den 29 september inte ansetts som en säker verksamhet. Nu hoppas vi dock på att smittan håller sig på en låg nivå och att vi kan mjukstarta tisdagskvällarna med någon form av dans eller annan aktivitet, från den 12 oktober. Viktigt är dock att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att stanna hemma vid symptom och sjukdom, samt att vi följer de nya råden:

--------------------------------------------------------------------------

"De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

– Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd".

Tillägg:

"Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19."

(Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19 från och med den 29 september 2021)

--------------------------------------------------------------------------

Viktigt:

Föreningens Medlemsmöte kommer att äga rum fredagen  den            22 oktober klockan 18:00 i Gillestugan. Vi kommer att bjuda på enklare förtäring. Vi hoppas på att våra olika sektioner kan ställa upp och visa vad vi sysslar med under veckorna. Musik i olika former, slöjd, ja vem vet vad…

Nyhet:

Vi kommer på försök ha ett "öppet hus" i Gillestugan på måndagar mellan klockan 10 och 12. Det är tänkt att de som har möjlighet, kan ses, ta en fika och hjälpa till en stund i stugan och se över vår fina lokal, efter helgens uthyrning med mera. Det kan till exempel gälla att se över bord och stolar, rensa i lådor, eller annat smått som behöver göras.

Nedan följer lite information från våra olika sektioner och den verksamhet vi kommer att ha i Gillestugan och i vår slöjdlokal framöver.

Måndagar:

Spelmanslaget träffas klockan 18 och övar på låtar från både när och fjärran. I dagsläget är det både fiol, nyckelharpa, gitarr, bas och dragspel/durspel som övar tillsammans.

Tisdagar:

Ukulelegrupp jämna veckor mellan klockan 15 - 17

Dans. Danssektionen räknar med start från 12:e oktober i någon form klockan 18:30. Till dess vi känner oss trygga, blir det fokus på andra aktiviteter än allmän pardans.

Onsdagar:

Ukulele jämna veckor: smågrupper 15.30 17:00 samt 17:00 - 19.30

Ukulele udda veckor: ukuleleklubben 18.00- 19.30

Torsdagar:

Hårdslöjd i Herrestadsskolan klockan 18 - 21 kontakta Olle Tel 0702-838681 om ni är intresserade

Mjukslöjd varannan vecka (udda veckor) klockan 18.00 Önskar gärna fler medlemmar, då vi har gott om plats i Gillestugan.

Kontakta Anita H. tel: 0705-656756

 

Har du frågor, är du välkommen att kontakta oss via: kontakt@uddevallafolkdans.se